Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska realizuje projekt:

“Termomodernizacja Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Regionalnej GOPR Grupy Jurajskiej i wyposażenie w odnawialne źródła energii”

Cel projektu:

  • poprawa efektywności energetycznej budynku GOPR z montażem OZE

 

Okres realizacji: 31.10.2021 – 31.12.2023

 

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja 1 budynku administracji i zespołu GORP Grupa Jurajska oraz 4 budynków towarzyszących- magazynowych. W szczególności projekt zakłada dla każdego z nich: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę okien, wymianę bram garażowych, modernizację oświetlenia, wymianę drzwi, ocieplenie dachu, montaż instalacji CO i CWU wraz z montażem OZE, tj. jednej gruntowej pompy ciepła jako źródło ciepła z modernizacją wentylacji dla głównego budynku administracji zasilaną jedną rewersyjną pompą ciepła, ponadto planuje się zastosowanie mat grzewczych jako źródło ciepła dla budynków magazynowo- garażowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków objętych projektem.

 

W szczególności,  zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

-Stopień redukcji PM10 [t/rok]: 0.50988/0,4300=119%

-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]: 203,02097/170,38=119%

-Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [ MWhe/rok]:

25,38505/19,5=130%

-Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]: 445,14/11,15=3992%

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]: 0,03696/0,022=168%

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]: 0,0651/0,055=118%

-Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [ szt.]: 1/1=100%

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]:2/1=200%

-Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [ MWhe/rok]:

6,92319/19,50=35%

 

Kwota wsparcia:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 6 000 000,00 PLN