Nasza misja

Jako Grupa Jurajska GOPR zajmujemy się ratownictwem górskim na terenie Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Szkolimy się i współpracujemy z innymi służbami aby robić to jak najlepiej.

Naszym nadrzędnym celem jest to, aby pomoc dotarła na czas. Propagujemy zasady bezpiecznego wypoczynku, edukujemy jak wezwać pomoc i co zrobić w razie wypadku.

Nie akceptujemy braku rozsądku oraz niszczenia przyrody.

Jesteśmy dumni z naszych tradycji. Pomimo ochotniczego charakteru organizacji jesteśmy profesjonalistami. Oferujemy poczucie bezpieczeństwa w trybie ciągłym 365 dni w roku dla osób odwiedzających jurę i jej mieszkańców.

Ważne jest dla nas jakość naszych działań oraz ciągły rozwój.

Kapitał i zaangażowanie społeczne

Grupa Jurajska GOPR to ponad 100 ratowników górskich oraz około 50 ratowników kandydatów, którzy rocznie wypracowywują około 30 000 godzin społecznych w ramach organizacji, również w dni wolne od pracy i święta.

Cykl szkolenia ratownika Górskiego w Grupie Jurajskiej trwa minimum 3 lata, podczas których, kandydat na ratownika musi wykazać się umiejętnościami, wytrwałością oraz dużym zaangażowaniem. 

Historia i tradycja

Historia ratownictwa górskiego w Polsce sięga początków XX wieku, gdzie w Tatrach z inicjatywy gen. Mariusza Zaruskiego, utworzyła się pierwsza pozaalpejska służba ratunkowa niosąca pomoc turystom odwiedzającym góry.

Wzrost rozwoju turystyki w Polsce doprowadził do utworzenia w 1952 roku Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które w chwili obecnej posiada 7 oddziałów terenowych, a najmłodszy z nich Grupa Jurajska działa od 1998 roku.

Na przełomie lat GOPR stał się nowoczesną jednostką, wykorzystującą najnowszy sprzęt i posiadająca wypracowany przez wiele lat program szkolenia, co umożliwia niesienie pomocy w każdych warunkach ludziom jej potrzebującym.

Jedyne co się nie zmieniło od samego początku to słowa przyrzeczenia, które każdy ratownik w najważniejszym dniu swojej kariery ratowniczej wymawia i przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdza.

Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie Naczelnika lub Jego Zastępcy – bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Postanowienia statutu GOPR będę przestrzegał ściśle, polecenia Naczelnika, jego zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, pamiętając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. W pełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli, powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam.

Logo GOPR

Owalny kształt odznaki GOPR ma przypominać kształt zwoju liny wspinaczkowej. Białe tło to nawiązanie do „białej tablicy”, którą każdy może zapisać dobrem lub złem, ale to również, jeśli nie przede wszystkim, dominujący kolor zimy górskiej, śniegu i lodu. Kolor krzyża – błękitny oznacza kolor nieba nad górami, a także bezmiar gór oraz przestrzeni. Na koniec gałązka kosodrzewiny to nawiązanie do gór, w których działa GOPR. Kosodrzewina ma kolor srebrny, żeby przypominała, iż w górach często występują takie zjawiska jak: mgła i szron.
źródło: S.Włodyka „W służbie błękitnego krzyża. Historia Odznaki GOPR 1952-2012”

Organizacja

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie kultury fizycznej zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000156881). Grupa Jurajska GOPR jest oddziałem terenowym GOPR.

Zarząd:
 • Adam Kukla – Prezes Zarządu
 • Marcin Feliks – Wiceprezes Zarządu
 • Robert Pilarczyk – Naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR
 • Aleksandra Wittich
 • Paweł Kozowicz
 • Maciej Ignatowicz
 • Tomasz Motyl
Komisja rewizyjna:
 • Tomasz Winecki
 • Mariusz Glinkowski
Przełożeni Służby Górskiej:
 • Robert Pilarczyk – Naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR
 • Mateusz Leks – Z-ca Naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR
 • Marcin Striczek – Szef Szkolenia Grupy Jurajskiej GOPR