Nasza misja

Grupa Jurajska GOPR od 20 lat zajmuje się ratownictwem górskim na terenie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Szkolimy się i współpracujemy z innymi służbami, aby robić to jak najlepiej. Niesiemy pomoc w górach, w jaskiniach, skałach, na górskich rzekach, a także w każdym trudno dostępnym terenie. Pomagamy chorym i rannym w wypadkach. Prowadzimy akcje poszukiwawcze osób zaginionych. Usuwamy skutki katastrof i kataklizmów.

Naszym nadrzędnym celem jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. Naszym priorytetem jest to, aby zawsze dotrzeć na czas, bez względu na pogodę, porę roku lub miejsce, gdzie znajdują się ranni i poszkodowani. Propagujemy zasady bezpiecznego wypoczynku i edukujemy, jak wezwać pomoc oraz co zrobić w razie wypadku.

Nie akceptujemy braku rozsądku oraz niszczenia przyrody i jesteśmy dumni z naszych tradycji.

Pomimo ochotniczego charakteru organizacji jesteśmy profesjonalistami, którzy non-stop – 365 dni w roku – zapewniają poczucie bezpieczeństwa setkom tysięcy osób. Pracujemy społecznie na rzecz turystów odwiedzających Jurę, a także dla jej mieszkańców.

Ważne są dla nas: jakość naszych działań oraz ciągły rozwój.

Nasz kapitał

Grupa Jurajska GOPR to ponad 100 ratowników górskich oraz około 50 ratowników kandydatów, którzy rocznie wypracowywują około 30 000 godzin społecznych, również w dni wolne od pracy i święta. To ludzie żyjący z wielką pasją, z różnych środowisk, miast i wsi, na co dzień wykonujący różne zawody, którzy bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem niosą pomoc innym.

Cykl szkolenia Ratownika Górskiego w Grupie Jurajskiej trwa minimum 3 lata, podczas których, kandydat musi wykazać się umiejętnościami, wytrwałością oraz dużym zaangażowaniem.

Historia i tradycja

Historia ratownictwa górskiego w Polsce sięga początków XX wieku, kiedy to w Tatrach z inicjatywy gen. Mariusza Zaruskiego, utworzyła się pierwsza pozaalpejska służba ratunkowa, niosąca pomoc turystom odwiedzającym góry.

Wzrost rozwoju turystyki w Polsce doprowadził do utworzenia w 1952 roku Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które w obecnie posiada 7 oddziałów terenowych. Najmłodszy z nich to Grupa Jurajska, która działa od 1998 roku.

Na przestrzeni lat GOPR stał się nowoczesną służbą poszukiwawczo-ratowniczą, wykorzystującą najnowszy sprzęt i posiadającą wypracowany przez wiele lat program szkolenia. Dzięki temu możemy nieść pomoc w każdych warunkach i niemal każdym terenie.

Jedyne co się nie zmieniło od samego początku to słowa przyrzeczenia, które każdy ratownik w najważniejszym dniu swojej kariery ratowniczej wymawia i przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdza:

Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie Naczelnika lub Jego Zastępcy – bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Postanowienia statutu GOPR będę przestrzegał ściśle, polecenia Naczelnika, jego zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, pamiętając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. W pełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli, powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam.

Logo GOPR

Owalny kształt odznaki GOPR ma przypominać kształt zwoju liny wspinaczkowej. Białe tło to nawiązanie do „białej tablicy”, którą każdy może zapisać dobrem lub złem, ale to również, jeśli nie przede wszystkim, dominujący kolor zimy górskiej, śniegu i lodu. Kolor krzyża – błękitny oznacza kolor nieba nad górami, a także bezmiar gór oraz przestrzeni. Na koniec gałązka kosodrzewiny to nawiązanie do gór, w których działa GOPR. Kosodrzewina ma kolor srebrny, żeby przypominała, iż w górach często występują takie zjawiska jak: mgła i szron.
źródło: S.Włodyka „W służbie błękitnego krzyża. Historia Odznaki GOPR 1952-2012”

Organizacja

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie kultury fizycznej zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000156881). Grupa Jurajska GOPR jest oddziałem terenowym GOPR.

Zarząd:
 • Michał Rysiukiewicz – Prezes Zarządu
 • Grzegorz Pawlik – Wiceprezes Zarządu
 • Miłosz Ścisłowicz
 • Mateusz Leks
 • Tomasz Motyl – Sekretarz
Komisja rewizyjna:
 • Tomasz Winecki
 • Adam Kukla
Przełożeni Służby Górskiej:
 • Robert Pilarczyk – Naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR
 • Mateusz Leks – Z-ca Naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR
 • Tomasz Motyl – Z-ca Naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR
 • Marcin Striczek – Szef Szkolenia Grupy Jurajskiej GOPR

Wystawa XX lat Grupy Jurajskiej GOPR

Zbiór zdjęć z okazji 20 lat funkcjonowania Grupy Jurajskiej GOPR przedstawia naszą pracę oraz jakość naszej służby, którą wypracowaliśmy przez dziesięciolecia. Jako Ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR jesteśmy dumni i szczęśliwi, że działamy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w regionie tak specyficznym i wymagającym, ale zarazem pięknym i malowniczym.

Zdjęcia do wystawy zostały wykonane przez Przemysława Banasia oraz Wojciecha Krzaka – zdjęcia z drona.

Działania ratownicze w Jaskini – Rezerwat “Sokole Góry”

Przygotowania stanowiska ratowniczego w skałach – Jerzmanowice

Szkolenie z ratownictwa ścianowego – Podlesice

Działania ratownicze w Skałach – Dolina Kobylańska (the Kobylanska Valley)

Wyprawa poszukiwawcza – Dolinki Podkrakowskie

Patrol ratowniczy – Rzędkowice

Dojazd do miejsca wypadku – Dolinki Podkrakowskie

Szkolenie z ratownictwa ścianowego – Podlesice

Wyprawa poszukiwawcza  – Rzędkowice

Wyjazd ratowniczy na Quadach – Podlesice

Działania ratownicze w skałach – Dolina Kobylańska (the Kobylanska Valley)

Działania ratownicze w Jaskini – Rezerwat “Sokole Góry”

Przygotowanie ratowników do treningu w skałach – Rzędkowice

Przyjęcie śmigłowca LPR – Dolina Kobylańska

Patrol ratowników na szlaku – Złoty Potok

Patrol ratowniczy na Quadach – Morsko

Szkolenie z ratownictwa ścianowego – Podlesice

Trening ratownictwa jaskiniowego – Rezerwat “Sokole Góry”

Szkolenie z technik linowych – Olsztyn