Rozpoczyna się sezon letni, turyści powoli pojawiają się na szlakach, a my startujemy z akcją „Serce Jury – defibrylatory AED w kluczowych miejscach Jury”.
Dięki współpracy z firmą Austrotherm 15.04.2018,umieściliśmy pierwszy zestaw ratujący życie w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego na Jurze.
„Użyj w razie potrzeby!”, to zdanie, które idealnie opisuje cel naszych działań. Mamy nadzieję, że dzięki takim punktom, turyści odwiedzający okolice Góry Zborów i Jaskini Głębokiej będą czuli się jeszcze bezpieczniej.