TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę osobowego samochodu typu BUS  na potrzeby Grupy Jurajskiej GOPR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.05.2024 r.

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę osobowego samochodu typu BUS na potrzeby Grupy Jurajskiej GOPR

znak postępowania: GJGOPR/2024/05/02

odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl 

Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a373c24-1f39-11ef-a7c1-72acb4a2af8f 

Pod tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.