TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę samochodu terenowego do ratownictwa górskiego na potrzeby Grupy Jurajskiej GOPR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.05.2023 r.

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę samochodu terenowego do ratownictwa górskiego na potrzeby Grupy Jurajskiej GOPR znak postępowania: GJGOPR/2023/05/02 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl

Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52c3e47d-fb18-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Po tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.

Szczegóły zamówienia znajdują się w linku poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu.