TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

na dostawę osobowego samochodu sztabowego na potrzeby Grupy Jurajskiej GOPR
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.11.2023 r.

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę osobowego samochodu sztabowego na potrzeby Grupy Jurajskiej GOPR

znak postępowania: GJGOPR/2023/11/04 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl

Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0db20073-795e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Po tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.