Grupa Jurajska GOPR zaprasza wszystkich zainteresowanych służbą w Pogotowiu Górskim na Jurze do wzięcia udziału w testach rekrutacyjnych do Jednostki.

Aby przystąpić do naboru musisz spełnić następujące warunki:
 • Uzyskać status Członka Wspierającego GOPR w Grupie Jurajskiej
 • Dopełnić formalności drogą elektroniczną
 • Stawić się na rekrutacji w gotowości wraz z kompletem wymaganych dokumentów
W tym celu:

Do 31.12.2017r. prześlij na adres nabor@goprjura.pl komplet dokumentów:

 1. Potwierdzenie opłacenia składki Członka Wspierającego na rok 2018
  kwota: 120 zł
  nr konta: 56 1050 1591 1000 0022 3573 9881

  tytuł płatności: Imię Nazwisko – składka czł. wspierającego 2018
 2. Skan podanie o przyjęcie w poczet Członków Wspierających. Wzór do pobrania TUTAJ
 3. CV
 4. List motywacyjny
 5. Opis doświadczenia górskiego (zaświadczenia, dyplomy, kompetencje, opis aktywności górskich, samoocena umiejętności narciarskich)
 6. Dyplom ukończenia minimum szkoły średniej
 7. Zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 8. Skan oświadczenia o niekaralności. Wzór do pobrania TUTAJ

Taki sam komplet dokumentów (kopie) przynieś ze sobą na egzaminy w białej teczce podpisanej swoim imieniem i nazwiskiem.

Testy rekrutacyjne odbędą się w dniach 20-21.01.2018r. w Podlesicach. W zakres testów wchodzą:
 • Test Coopera
 • Podciąganie się na drążku
 • Pokonanie jaskini poziomej
 • Rozmowa z Naczelnikiem Grupy
 • Rozmowa z psychologiem

Szczegóły dotyczące spotkania rekrutacyjnego zostaną przesłane drogą elektroniczną do osób, które w wyznaczonym terminie przesłały komplet dokumentów.