Grupa Jurajska GOPR zaprasza wszystkich zainteresowanych służbą w Pogotowiu Górskim na Jurze do wzięcia udziału w testach rekrutacyjnych do naszej Jednostki.

Aby przystąpić do naboru musisz spełnić następujące warunki:
 • Uzyskać status Członka Wspierającego GOPR w Grupie Jurajskiej
 • Dopełnić formalności drogą elektroniczną
 • Stawić się na rekrutacji w gotowości wraz z kompletem wymaganych dokumentów
W tym celu:

Do 15.02.2020 r. prześlij na adres nabor@goprjura.pl komplet dokumentów:

 1. Potwierdzenie opłacenia składki Członka Wspierającego na rok 2020
  kwota: 120 zł
  nr konta: 56 1050 1591 1000 0022 3573 9881
  tytuł płatności: Imię Nazwisko – składka czł. wspierającego 2020
 2. Skan podanie o przyjęcie w poczet Członków Wspierających. Wzór do pobrania TUTAJ
 3. CV
 4. List motywacyjny
 5. Opis doświadczenia górskiego (zaświadczenia, dyplomy, kompetencje, opis aktywności górskich, samoocena umiejętności narciarskich)
 6. Dyplom ukończenia minimum szkoły średniej
 7. Zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 8. Podpisany skan oświadczenia o niekaralności. Wzór do pobrania TUTAJ
 9. Podpisany skan zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór do pobrania TUTAJ

Taki sam komplet dokumentów przynieś ze sobą na egzaminy, w białej teczce podpisanej swoim imieniem i nazwiskiem.

Testy rekrutacyjne odbędą się w 07.03.2020 r.  w Podlesicach.
W zakres testów wchodzą:
 • Test kondycyjny (bieg 12 minut)
 • Podciąganie się na drążku
 • Rozmowa z Naczelnikiem Grupy
 • Egzamin z topografii terenu działania Grupy

Osoby, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji zostaną zaproszone na drugi krok w ścieżce kariery, jakim będzie obóz zakończony egzaminami na stopień Ratownik Górski – Kandydat.

Szczegóły dotyczące spotkania rekrutacyjnego zostaną przesłane drogą elektroniczną do osób, które w wyznaczonym czasie spełnią wszystkie warunki.