Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma zapewnić odpowiednie zasoby środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Efektem realizacja projektu będzie zwiększenia skuteczności reagowania podmiotów w walce z koronawirusem jak również poprawa warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce.

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie.

Partnerzy projektu:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
 • Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.
 • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,
 • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka,
 • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,
 • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska,
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
 • Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Wartość Projektu wynosi: 3 000 000,00 PLN  i w całości finansowany jest ze środków unijnych.

 

Okres realizacji projektu: 16.11.2020 r. – 28.02.2021 r.

W ramach projektu Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska planuje zakupić artykuły ochrony osobistej.