W niedziele 17.11.2019 r. ratownik dyżurny Grupy Jurajskiej GOPR o godzinie 11:43 otrzymał zgłoszenie o wypadku do którego doszło w jaskini Wszystkich Świętych położonej w rezerwacie Sokole Góry. Ze wstępnych informacji wynikało, że w trakcie eksploracji jaskini w okolicach Mostu Herberta 44 letni mężczyzna spadł z około siedmiu metrów do podstawy jaskini doznając obrażeń kończyn górnych. Powstałe obrażenia uniemożliwiły samodzielne wyjście z jaskini. Na miejsce w początkowym etapie działań zostało zadysponowanych 11 ratowników GOPR. Wśród przybyłych na miejsce ratowników znajdowali się ratownicy medyczni, którzy jako pierwsi dotarli do ratowanego. Przeprowadzono wstępną ocenę stanu ogólnego, jednocześnie informując kierownika wyprawy o konieczności ewakuowania w pozycji zastanej przy użyciu noszy jaskiniowych i technik alpinistycznych.

Do Jaskini Wszystkich Świętych prowadzi pionowa Studnia Warszawska o głębokości 9 metrów. Doprowadza ona do zagruzowanej salki rozgałęziającej się w jej najniższym miejscu. Korytarz biegnący w kierunku południowo- zachodnim prowadzi przez ciasne przejście do kilkumetrowej studni na dnie której znajdował się ratowany. Z uwagi na konieczność ewakuacji w noszach jaskiniowych, ratownicy podjęli decyzję o poszerzeniu wąskich partii jaskini. Powyższe działania wymagały użycia sprzętu technicznego, co spowodowało konieczność zadysponowania dodatkowych sił i środków oraz zorganizowania zaplecza logistycznego. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami kierownik wyprawy GJ GOPR zwrócił się o wsparcie działań do Państwowej Straży Pożarnej. Dyżurny KW PSP Katowice zadysponował jednostki PSP Częstochowa, JRG 4 Koniecpol, SGRW JRG Radzionków oraz OSP Olsztyn. Przybyli na miejsce strażacy zorganizowali punkt medyczny w podgrzewanym namiocie pneumatycznym oraz zaplecze logistyczne stanowiące również miejsce odpoczynku dla ratowników. Działania logistyczne były także wspierane przez władze samorządowe. Burmistrz gminy Olsztyn zapewnił ciepłe posiłki. Po zapadnięciu zmroku miejsce działań zostało oświetlone przez jednostki straży pożarnej. W gotowości do działań byli również ratownicy górniczy z CSRG Bytom.

Prowadzone działania medyczne były koordynowane przez konsultanta województwa śląskiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lek. med. Jolantę Majer, która zadysponowała na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego wraz z dodatkowymi środkami farmakologicznymi. Ratownicy prowadzili ponad to telefoniczną konsultację z dr n. med. Tomaszem Darocha oraz lek. med. Pawłem Nawrockim, który dzięki współpracy z KPP Rybnik, KPP Częstochowa i KWP Katowice został przywieziony na miejsce działań.

Otwór jaskini znajduję się w terenie trudno dostępnym dlatego plan dalszej ewakuacji zakładał użycie śmigłowca LPR z wykorzystaniem techniki długiej liny. Przygotowany został zespół do działań na pokładzie i pod pokładem śmigłowca, jednak z uwagi na przedłużającą się wyprawę i zapadający zmrok zdecydowano o użyciu transportu kołowego.

Po ustabilizowani stanu ratowanego rozpoczęto ewakuację  o godzinie 18:03 zakończoną o godzinie 18:36. Po wydobyciu na powierzchnię ratowany został przekazany pod opiekę przybyłych na miejsce lekarzy, a następnie przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przez zespół ZRM.

Powyższe działania pokazują, że podpisane porozumienia pomiędzy służbami nie są jedynie kolejnymi nic nie znaczącymi dokumentami i posiadają realny wymiar. W wyprawie trwającej 16 godzin brało udział 23 ratowników Grupy Jurajskiej oraz 1 ratownik Grupy Bieszczadzkiej.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę!